Föreningen

Vad har föreningen för syfte? LMKF bildades i slutet av 90-talet med anledning av att musikprofilklasserna fick offentliga uppdrag som genererade inkomst, därför bildades en ideell förening. LMKF har en styrelse med minst en klassrepresentant från varje klass. Den har givetvis också ordförande, kassör och revisor. Årsmötet äger rum varje år i början på höstterminen dit alla hälsas välkomna för att ta del av bland annat verksamhetsberättelse och föreningens finanser.

Styrelsen sammanträder vid 5-6 tillfällen per år.

Vid externa konserter får alltid deltagande klass 500:- per

engagemang (lucia-tåg, konferenser, invigningar, nallekonserter osv) Överskjutande del går till föreningen. Det är dessa pengar som bekostar våra egna stora konserter, främst den årliga vårkonserten på Palladium med årskurs 6-9 deltar. Vartannat år anlitar LMKF en gästlärare som jobbar med eleverna inför vårkonserten (bl a Gospel med Lasse Axelsson, Vocal Six)

LMKF har även köpt in musikutrustning såsom mikrofoner och digitalpiano att ha med vid offentliga konserter osv. LMKF har alltså främst hand om inkomster och utgifter men fyller också en synnerligen viktig funktion vid större konserter som den hjälper till att administrera och genomföra. Styrelsen är länken mellan musiklärare och övriga föräldrar. Utan föreningen och praktisk hjälp från er föräldrar går det inte att genomföra externa konserter. Du som förälder är viktig!

Kommentera