Djupadalsskolan

Förutom ett rikt utbud av musik, konst, slöjd och litteratur har Djupadalsskolan profilklasser i musik. Till dessa kan alla elever söka under årskurs 3 och efter ett test eventuellt bli antagna. Det är angeläget att påpeka att antalet elever som blir antagna till musikprofilklass är begränsat.

Att gå i musikprofilklass innebär att du får fördjupad kunskap om musik och glädjen att sjunga och musicera tillsammans med andra. Vår inriktning är i första hand mot den vokala musiken.

Musikprofilklasserna följer skolans timplan med en ökning för ämnet musik som omfattar totalt fem timmar från och med årskurs 4. Timmarna till musik tas från Elevens val och Skolans val. Dessutom har eleverna i musikprofilklasserna utökad timplan.