Bergaskolan

Bergaskolan så 6-9

Eleverna på Bergskolan kommer huvudsakligen från Bergaskolan F-5, Djupadalsskolan och KarlJohansskolan.

När de börjar här hos oss bildar vi helt nya klasser utom i musikprofilklasserna som kommer från Djupadalsskolan och läser tillsammans fr.o.m. skolår 4 t.o.m. skolår 9.

Eleverna i musikprofilklasserna har 5 timmar musik, de andra klasserna har 1 timme per vecka. Musikprofilklasserna har då istället 1 timme mindre i NO och SO, resten av tiden till musiken tas från elevens val.

Skolan har låg personalomsättning vilket ger stabilitet och kontinuitet. Våra elever uppnår goda studieresultat. De flesta kommer in på sitt förstahandsval både när det gäller önskat program och önskad gymnasieskola. De klarar sina gymnasiestudier bra.